,fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold
 Aktiviteter
  Billeder
 Bibliotek
 Links

Forside

Aktuelt


Kappel kirke

Langø kirke

Vestenskov kirke


Arninge kirke

Opdateret 16.06.2019

Sommerudgaven af kirkebladet kan læses/hentes ved at klikke HER

*******************

Status på situationen efter Janne Svenssons fraflytning.

Sognepræst Janne Svensson ophørte som bekendt med at være præst i Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge
med udgangen af april måned, idet hun fik ny stilling i Sandby-Branderslev og Nakskov.

Et resultat af dette er, at pastoratet for tiden og frem til udgangen af august primært betjenes af
sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde pastorat samt enkelte vikarer.

I forbindelse med Janne Svenssons ophør har der i slutningen af maj måned været afholdt et møde med
biskop Marianne Gaarden og provst Bjarne Madsen. På dette møde redegjorde biskoppen for situationen her og nu,
og hvilke faktorer der spiller ind med hensyn til en genbesættelse af præstestillingen.
Vi må derfor afvente biskoppens endelige udspil, som vil være menighedsrådene i hænde i slutningen af august måned.

Organist Søren Johansen stopper.

Søren Johansen, Maribo, der gennem de seneste snart to år har været organist i pastoratets fire kirker,
 har desværre sagt sit job op, da han har fået arbejde tættere på sin bopæl.
Vi må derfor fra juli måned midlertidigt klare os med forskellige vikarer, der heldigvis har lovet at træde til,
hvor det er muligt. Dette betyder beklageligvis dog, at visse gudstjenester kan blive afviklet uden organist.
Menighedsrådene er gået i gang med at undersøge mulighederne for at skaffe en kommende organist.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene

**************************

Aftensang i Langø kirke
Onsdage, d. 3. , 10. , 24. og 31. juli kl. 19.30.

**************************

Søndag 14. juli kl. 19.00
Strandgudstjeneste på Albuen
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage

 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden indeholder:

Gudstjenester: Indeholder gudstjenestelister for alle kirker.

Aktiviteter: Informationer om arrangementerne i kirkerne.

Kirkeblade  

Kirker: Beskrivelser af de 4 kirker.

Adresser: Adresser på præsterne, personale m.m.

Menighedsråd: Kommende menighedsrådsmøder, adresser og årsberetninger samt dagsordener og referater fra MR-møder.

Kirkegårde: Kirkegårdstakster for Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø  kirkegårde
                   
Billeder: Billeder fra begivenheder i sognene.

Bibliotek: Artikler fra kirkebladet 

Links: Links til andre hjemmesider med forbindelse til denne. 

 

Hvad gør man?


    

  Fødsel

  Dåb/navngivelse

 Konfirmation  

 Bryllup

Begravelse/bisættelse 

  ******************

Kirkebil

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer. 
Alle
i sognene kan hjælpes til gudstjeneste. 
Dette gælder begge i pastorater.

Ring til 54951111 dagen 
før og før kl. 16, 
og bestil kirkebilen. 

Ovenstående gælder også hvis man har rollator og skal hjælpes ind og ud med den.

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com