,fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold
 Aktiviteter
  Billeder
 Bibliotek
 Links

Forside

Aktuelt


Kappel kirke

Langø kirke

Vestenskov kirke


Arninge kirke

Opdateret 05.05.2019

Forårsudgaven af kirkebladet kan læses/hentes ved at klikke HER

*******************

Orientering vedr. situationen efter sognepræst Janne Svenssons ansættelse i Sandby-Branderslev.
Som meddelt i dagspressen har vores sognepræst, Janne Svensson, fået nyt arbejde fra den 1. maj 2018.
Dette indebærer dog ikke, at sognene står uden præst, idet Anna
Heidi Lind, der gennem et stykke tid har vikarieret på Vestlolland, overtager de fleste kirkelige handlinger som vikar for Janne Svensson i maj måned.
I dette arbejde støttes hun desuden af sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde pastorat. Der vil derfor ikke være ændringer af tidspunkter til den allerede udsendte gudstjenesteliste.
Hvad der med udgangen af maj måned vil ske, ved menighedsrådene endnu ikke, men vi kan gøre opmærksom på,
at rådene er indkaldt til et orienterende møde med biskoppen og provsten den 22. maj.
Anna Heidi Lind kan efter 1. maj kontaktes på telefonnummer 28515365.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene
*******************************************

 

 

Hjemmesiden indeholder:

Gudstjenester: Indeholder gudstjenestelister for alle kirker.

Aktiviteter: Informationer om arrangementerne i kirkerne.

Kirkeblade  

Kirker: Beskrivelser af de 4 kirker.

Adresser: Adresser på præsterne, personale m.m.

Menighedsråd: Kommende menighedsrådsmøder, adresser og årsberetninger samt dagsordener og referater fra MR-møder.

Kirkegårde: Kirkegårdstakster for Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø  kirkegårde
                   
Billeder: Billeder fra begivenheder i sognene.

Bibliotek: Artikler fra kirkebladet 

Links: Links til andre hjemmesider med forbindelse til denne. 

 

Hvad gør man?


    

  Fødsel

  Dåb/navngivelse

 Konfirmation  

 Bryllup

Begravelse/bisættelse 

  ******************

Kirkebil

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer. 
Alle
i sognene kan hjælpes til gudstjeneste. 
Dette gælder begge i pastorater.

Ring til 54951111 dagen 
før og før kl. 16, 
og bestil kirkebilen. 

Ovenstående gælder også hvis man har rollator og skal hjælpes ind og ud med den.

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com