Menu Luk

Kappel • Langø • Vestenskov • Arninge Pastorat

AKTUELT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se også kalenderen med Gudstjenesteoversigten for efteråret 2019 - du finder den i menu'en til højre.

*****

Foredrag:

Oplevelser med is i maven

  • Lørdag den 26. okt. 2019 kl. 14.00 i Vestenskov sognegård
    Adr: Læsøvej 8, 4900 Nakskov

Roland Hansen, Sakskøbing, fortæller om sine 26 måneders tjeneste ved Slædepatruljen Sirius, et helt uniks specielkorps i forsvaret, der kører på patrulje med hundeslæde i bindende kulde og tre måneders mørke.

Roland fortæller om patruljens baggrund, historier om makkerskabet på de lange slæderejser, og viser smukke billeder fra Nordøstgrønland.

Alle er hjertelig velkommen til en spændende eftermiddag

Tilmelding senest 19/10 til Birgitte, tel. 23 36 50 24 el. Bøje, tel. 61 34 97 93.

Menighedsrådene
Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge

*****

Menighedsmøder

Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge
Menighedsrådene i Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge har på sigt til hensigt at sammenlægge de to menighedsråd til et. I den forbindelse afholder de to råd orienteringsmøder, hvor sognenes folkekirkemedlemmer kan diskutere dette ønske.

Møderne afholdes på følgende datoer:
Kappel-Langø: 21. oktober kl. 19.00 i Kappel kirke.
Vestenskov-Arninge: 23. oktober kl. 19.00 i Sognegården i Vestenskov.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene

*****

Foredrag:

Murens fald – for 30 år siden

  • Tirsdag den 5. nov. 2019 kl. 19.00 i Gloslunde Præstegård
    Adr: Gloslundegade , 4983 Dannemare

Sognepræst Henrik Gade fortæller ud fra egne oplevelser fra sin studietid i startfirserne om Vestberlin, hvor hans bopæl lå tæt på Muren, hvor der af og til var skud og flugt.

Desuden fortælles der om hvordan det delte Berlin var fuld af voldsomme kontraster, ligesom det delte Tyskland var på den tid.
Der serveres kaffe og kage.

Alle er hjertelig velkommen til en spændende aften

Ingen tilmelding nødvendig

Gloslunde Menighedsråd

*****

Maddage og fællesspisning

Se mere her: Maddage og strikkeklub

*****

Strikkeklubben

Se mere her: Maddage og strikkeklub

*****

Link til:

Alle Helgens Dag

3. november

*****

Julekoncert 2019

Fredag d. 20. december kl. 19.00 er der julekoncert i Vestenskov Kirke. I år er det sangerinden Lise Nees og organist Lars Jørgensen, som vil synge og spille Julen ind sammen med menigheden. Klik her for at se mere om denne aften: Julekoncert 2019

*****

Kirkebil

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer.
Alle i sognene kan hjælpes til gudstjeneste.
Dette gælder i begge pastorater.

Ring til tel. 54 95 11 11 dagen før, og senest kl. 16, og bestil kirkebilen.

Ovenstående gælder også hvis man har rollator, og skal hjælpes ind og ud med den.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist til Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne søges.

Vi er ét pastorat beliggende i Lollands syd-vestligste område med to menighedsråd. Stillingen andrager samlet 15 timer pr. uge og omfatter tjeneste ved gudstjenester (også på hverdage), kirkelige handlinger, koncerter, møder, arrangementer m.v.
Ansættelsen sker ved Kappel-Langø sogns menighedsråd beliggende Knubbeløkkevej 23, 4900 Nakskov, men indebærer geografisk fleksibilitet i forhold til at arbejde for andre ansættelsesmyndigheder, som menighedsrådet indgår/har indgået aftale med, primært Vestenskov-Arninge sogns menighedsråd.

Stillingen er ledig pr. 1.september 2019.

Vi søger en fagligt dygtig kirkemusiker. Vi vægter personlige egenskaber såsom empati og omgængelighed. Samarbejdsformerne med sognenes medarbejdere og kontaktpersoner er uformelle, og vi påskønner nytænkning og fleksibilitet.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. Fikspunktet er 284.389,45 kr. årligt. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
OK tillæg på 922,17 kr. årligt. OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formanden for Kappel-Langø sogns menighedsråd, Ole Arpe Munksgaard, der kan kontaktes pr. mail 7629fortrolig@sogn.dk eller pr. tlf. på 4041 5472 eller 5494 8143.

Ansøgningen med relevante bilag bedes sendt til formanden for Kappel-Langø sogns menighedsråd Ole Arpe Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov eller på mail til 7629fortrolig@sogn.dk senest den 25. august 2019.

Menighedsrådene forventer, at du kan påbegynde dit arbejde pr. 1. september 2019.
Ansættelsessamtaler/prøvespil forventes at finde sted i uge 34.
Menighedsrådene gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------