,fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold
 Aktiviteter
  Billeder
 Bibliotek
 Links

Forside

Aktuelt


Kappel kirke

Langø kirke

Vestenskov kirke

Arninge kirke

Opdateret 19.04.2018

Forårsudgaven af kirkebladet kan læses/hentes ved at klikke HER

**********************

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke torsdag, den 4. maj kl. 19.00
Vi mindes Danmarks befrielse med en gudstjeneste i Arninge kirke 
Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christine Funch Svensson forestår gudstjenesten 
og Højrebykoret kommer og synger.
Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i Arninge.
Arrangementet er gratis.

***************************

60+ tur den 8. maj 2018
I år har vi valgt at turen går til Jungshoved.
Jungshoved kirke er en meget spændende kirke, med bl.a. en terningformet døbefont og kalkmalerier.
Der vil være en foredragsholder der fortæller os om kirken og stedet.
Efter foredraget vil der traditionen tro blive serveret kaffe og lagkage.
Der vil være opsamling fra Langø kl. 12.00 og derefter til Kappel og Vestenskov.
Selve turen er gratis, men vi ser gerne tilmelding senest 1. maj 2018 til Rigmor Hansen tlf. 20 91 84 17

 

 

Hjemmesiden indeholder:

Gudstjenester: Indeholder gudstjenestelister for alle kirker.

Aktiviteter: Informationer om arrangementerne i kirkerne.

Kirkeblade  

Kirker: Beskrivelser af de 4 kirker.

Adresser: Adresser på præsterne, personale m.m.

Menighedsråd: Kommende menighedsrådsmøder, adresser og årsberetninger samt dagsordener og referater fra MR-møder.

Kirkegårde: Kirkegårdstakster for Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø  kirkegårde
                   
Billeder: Billeder fra begivenheder i sognene.

Bibliotek: Artikler fra kirkebladet 

Links: Links til andre hjemmesider med forbindelse til denne. 

 

Hvad gør man?


    

  Fødsel

  Dåb/navngivelse

 Konfirmation  

 Bryllup

Begravelse/bisættelse 

  ******************

Kirkebil

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer. 
Alle
i sognene kan hjælpes til gudstjeneste. 
Dette gælder begge i pastorater.

Ring til 54951111 dagen 
før og før kl. 16, 
og bestil kirkebilen. 

Ovenstående gælder også hvis man har rollator og skal hjælpes ind og ud med den.

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com