Menu Luk

Kappel • Langø • Vestenskov • Arninge Pastorat

AKTUELT

Aftensang i Langø Kirke

Onsdage, d. 24. og 31. juli kl. 19.30.

Se desuden kalenderen med Gudstjenesteoversigt - du finder den i menu'en til højre.

*****

Kirkebil

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer.
Alle i sognene kan hjælpes til gudstjeneste.
Dette gælder i begge pastorater.

Ring til tel. 54 95 11 11 dagen før, og senest kl. 16, og bestil kirkebilen.

Ovenstående gælder også hvis man har rollator, og skal hjælpes ind og ud med den.

*****

Status på situationen efter Janne Svenssons fraflytning.

Sognepræst Janne Svensson ophørte som bekendt med at være præst i Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge med udgangen af april måned, idet hun fik ny stilling i Sandby-Branderslev og Nakskov.

Et resultat af dette er, at pastoratet for tiden og frem til udgangen af august primært betjenes af sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde pastorat samt enkelte vikarer.

I forbindelse med Janne Svenssons ophør har der i slutningen af maj måned været afholdt et møde med biskop Marianne Gaarden og provst Bjarne Madsen. På dette møde redegjorde biskoppen for situationen her og nu, og hvilke faktorer der spiller ind med hensyn til en genbesættelse af præstestillingen.
Vi må derfor afvente biskoppens endelige udspil, som vil være menighedsrådene i hænde i slutningen af august måned.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist Søren Johansen stopper.

Søren Johansen, Maribo, der gennem de seneste snart to år har været organist i pastoratets fire kirker, har desværre sagt sit job op, da han har fået arbejde tættere på sin bopæl.
Vi må derfor fra juli måned midlertidigt klare os med forskellige vikarer, der heldigvis har lovet at træde til, hvor det er muligt. Dette betyder beklageligvis dog, at visse gudstjenester kan blive afviklet uden organist.

Menighedsrådene er gået i gang med at undersøge mulighederne for at skaffe en kommende organist.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene