fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Aktiviteter forår 2018

Mad-andagtsdage
Det er næsten ikke til at fatte, men for den beskedne sum af kun 50 kr. bliver der
torsdag, d. 22.marts, torsdag, d. 26.april og torsdag, d. 31. maj
serveret to retter mad samt drikkevarer, i Vestenskov sognegård. 
Før spisningen afholdes en kort andagt og vi synger et par salmer. 
Efter spisningen sørger Jane Hansen og Kirsten Kristensen for dejlig musik. 
Og så kan man være så heldig at vinde i banko, en spilleplade koster 5.00 kr. 
Eftermiddagen sluttes af med kaffe og kage.
Bedre og billigere mad fås ikke på Lolland og har man ikke selv mulighed
for transport, kan man blive hentet ved sin bopæl. Dagen slutter ca. kl.15.30-16.00.
Der er tilmelding til: 
Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070 eller Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014

Menighedsmøde i Kappel-Langø sogn 25. marts 2018
Ifølge gældende lovgivning skal menighedsrådet hvert år afholde et møde
med menigheden, hvor denne har mulighed for at blive orienteret om det
kirkelige liv i sognet. På mødet er det desuden muligt for de enkelte folkekirkemedlemmer
at komme med ideer og forslag til, hvordan det kirkelige liv kan gøres bedre.

Menighedsmødet afholdes i forlængelse af gudstjenesten 
Palmesøndag den 25. marts kl. i Kappel kirke kl. 11.00, hvor menighedsrådet giver kaffe og kage.
Så mange som muligt opfordres derfor til at møde frem denne dag, så menighedsrådet
kan lade sig inspirere af gode forslag og ideer.
Med venlig hilsen
Ole A. Munksgaard
Kappel-Langø menighedsråd

Langfredag den 30. marts i Kappel kirke kl. 17.00
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden.
Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa smertens vej til stedet, hvor han skal dø.
Langfredag har tidligere haft karakter af sørgedag, hvor man kun måtte spise virkelig ringe mad.
Derfor vil der blive afholdt en kort musisk gudstjeneste og efterfølgende blive serveret brød
og vin i præstegårdens konfirmationsstue.

2. Påskedag den 2. april i Vestenskov kirke kl. 11.00
Har påskeharen og påskeæg noget med kirken og tro at gøre. 
Det vil vi finde ud af anden påskedag, da der efter gudstjenesten vil være påskeægsjagt i 
Vestenskov sognegårds flotte have.
I Guds smukke natur har haren gemt dejlige ting, i håb om at se mange søde og forventningsfulde børn.

Spiredag. 
Søndag, den 15 april, har vi fællesgudstjeneste i Vestenskov kirke kl. 14.00.

Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i det spirende forår og præsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christine Funch Svensson 
vil på en anderledes måde, sammen med Ulla Schwartz og spirekoret, lade troen spire frem.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage/boller i sognegården.
Spiredag er en erstatning for Diakoniens dag, så alle donationer i kirkebøssen går til Rudbjerg Menighedspleje.
Arrangementet er gratis.

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke fredag, den 4. maj kl. 19.00
Vi mindes Danmarks befrielse med en gudstjeneste i Arninge kirke 
Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christine Funch Svensson forestår gudstjenesten 
og Højrebykoret kommer og synger.
Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i Arninge.
Arrangementet er gratis.

60+ tur den 8. maj 2018
I år har vi valgt at turen går til Jungshoved.
Jungshoved kirke er en meget spændende kirke, med bl.a. en terningformet døbefont og kalkmalerier.
Der vil være en foredragsholder der fortæller os om kirken og stedet.
Efter foredraget vil der traditionen tro blive serveret kaffe og lagkage.
Der vil være opsamling fra Langø kl. 12.00 og derefter til Kappel og Vestenskov.
Selve turen er gratis, men vi ser gerne tilmelding senest 1. maj 2018 til Rigmor Hansen tlf. 20 91 84 17

Strikkeklub i Vestenskov Sognegård 2018
Strikkeklubben fortsætter med at strikke. Men har du kun lyst til at snakke og socialt samvær er du også hjertelig velkommen.
Vi har strikkedag mandag den 5. marts, mandag, den 9. april, samt mandag, den 7. maj kl. 13.00-15.30.
Der serveres kaffe og kage til den beskedne sum af 10 kr. og beløbet går til at indkøbe garn.
Men er der nogen der skulle ligge ind med garnrester som de ikke selv skal bruge modtager vi det gerne.
Venlig hilsen
Ingelise Palm Tlf. 5494 8452 - 4219 1395

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre måneder


Efterår 2018
Sommer 2018
Vinter 2018-19

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com