fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Bibliotek - Artikel

Kristus på korset


I det Herrens år 1937 blev Kristus fundet på loftet over Arninge kirke. Hvornår han blev gemt væk, vides ikke.

I slutningen af 1500-tallet rejste Odense-biskoppen Jacob Madsen på visitats i sit stift, som dengang også omfattede Lolland-Falster, og nedskrev undervejs små beskrivelser af kirker, præster og menigheder. Der var gået over 50 år efter reformationen. Men der var ikke mange kirker, der helt var blevet indrettet efter den nye lære. Jacob Madsen gjorde, hvad han kunne, for at fjerne de værste katolske levn, selv om det ikke altid var lige let at få de lokale til at lystre. Der var endnu mange træfigurer af Kristus, Maria og alle helgenerne. Et sted lovede præsten, at de nok skulle blive fjernet. Men Kristus-figuren havde han alligevel ikke nænnet at kassere. Den blev genfundet i begyndelsen af 1900-tallet på våbenhusets loft, hvor præsten havde gemt den.

Historien kunne have været fra Arninge, men er det ikke. Så hurtig til at kassere Kristus har man alligevel ikke været. Det kan man om ikke af andet vide fra, at Arninges Kristus er blevet malet så sent som i 1700-tallet. Hans hud blev malet lys gul, håret sort, lændeklædet mørk okker med blå bort. Måske fik han også ved den lejlighed et nyt kors. Det er i hvert fald "nyere", som der står i Nationalmuseets beskrivelse, ikke det oprindelige.

Men Kristus selv er fra begyndelsen af 1300-tallet. Han hælder hovedet fremover mod højre skulder. Øjnene er lukkede, og ansigtet roligt. Omkring issen er spor af en nu forsvundet tornekrone. Håret hænger ned på skuldrene, ribbenene er let antydede, lændeklædet bredt og dækkende venstre knæ, fødderne lagt over hinanden. Det er, hvad man kalder et gotisk krucifiks, hvor Kristus afbildes som den lidende, i modsætning til et romansk krucifiks, hvor Kristus med kongekrone triumferende står foran korset.
Man mener, at det oprindelig er et korbuekrucifiks. Sådan var det ret almindeligt i middelalderen, at der i korbuen hang, først et krucifiks, Kristus på korset, som senere blev suppleret med sidefigurer af jomfru Maria og apostlen Johannes. Det var ret symbolsk: Vejen til det hellige, til alteret, tilgivelsen der blev givet i nadverens sakramente, gik gennem Kristus.

Hvis Maria og Johannes også har været i Arninge, så er de i hvert fald aldrig blevet fundet igen. Kristus, derimod, har nu fundet en plads på korvæggen, nord for korbuen. Måske for at vi skal huske, hvad det hele handler om.

Birgitte Villadsen (artiklel i Kirkeblad for sognene i Rudbjerg, vinter 1999-2000)
Bibliotek


<- Forrige artikel
(Langø kirke i 100 år, anden del)

Næste artikel ->
(Tillitze-stenen)

Oversigt over artikler

Klik på billedet for større version.

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com