fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Bibliotek - Artikel

Tillitze-stenen


På Tillitze kirkegård, lidt nordvest for kirkens indgangsdør, står en runesten.
På stenens ene side er der indhugget et stort stavkors og på de andre sider to runeindskrifter, der i oversættelse lyder: Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og S. Mikkel hjælpe hans sjæl. - Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thore, en velbyrdig kvinde.
Runealfabetet har været almindeligt anvendt helt op til omkring 1300, hvor det blev fortrængt af de latinske bogstaver. Tidligere antog man, at det krævede stor fagkundskab at riste runer, men meget tyder på, at skrivekunsten var mere udbredt end som så.
På grund af indskrifternes art mener man, at stenen stammer fra den tidlige middelalder, fra omkring 1100, fra den tid, hvor den nye kristentro var ved helt at tage over.
Om de to indskrifter på Tillitze-stenen er ristet i én omgang, og om de overhovedet har noget med hinanden at gøre, og i givet fald hvad, vides ikke.

Den Eskil, som har rejst stenen, har sandsynligvis boet i Tillitze, men man ved ikke, hvem han var. Heller ikke hvem Toke var, ved man, men der er blevet gættet på, at han var Eskils søn.
Måske har stenen haft sin plads på Eskils egen eller landsbyens ætteplads, ikke langt fra den nuværende kirke. Måske har Tillitze haft en trækirke dengang, men ingen spor har til dato kunnet bekræfte det.
Men faktisk er Tillitze-stenen det ældste "levende" spor af kristendom på Lolland-Falster.

Og så var Eskils sten endda en tid ved at dø. Af nogle bevarede dokumenter fremgår det, at stenen i 1627 sad i den søndre kirkegårdsmur. I en indbretning fra 1765 nævnes det, at den senere blev anbragt som grundsten under hjørnet af våbenhuset, for så helt at blive glemt, indtil der skulle bygges nyt våbenhus i 1856. Da det gamle blev brudt ned, kom stenen for en dag igen og derefter anbragt på kirkegården, hvor den nu står og "lever" i den forstand, som det var ment for 900 år siden: Et minde for altid.

Birgitte Villadsen (artikel i Kirkebladet for sognene i Rudbjerg, forår 1999)
Andre artikler


<- Forrige artikel
Kristus på korset

Oversigt over artikler

Klik på billedet for større version.

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com