fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Bibliotek - Artikel

Kappel kirkes våbenhus


Det gamle billede af Kappel kirke stammer fra ca. 1914 og er den ene halvdel af et postkort, som findes på Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv. Der er ikke sket større umiddelbart synlige forandringer siden da. Beplantningen er anderledes, skorstenen er væk. Og så har et nyt våbenhus erstattet det gamle af bindingsværk og med runde vinduer.

Historien om det begyndte 26. maj 1941, da kirketiendeejerne i Kappel sogn ved kirkeværge Th. Ahm skrev et brev til Kirkeministeriet, hvor de anmodede om, at Kappel kirke måtte overgå til selveje. Og så gik en større, men sædvanlig procedure i gang. Der blev holdt syn over kirken 8. oktober 1941 med deltagelse af provst, bygningskyndig og fem fra menighedsrådet. Her blev kirken gennemgået fra a til z. Om våbenhuset står der: tarveligt brædde- og bjælkeloft, murstensgulv, knagerækker. Efterfølgende blev der mandag 8. december 1941 afholdt en kommissionsforretning. Kommissionen bestod af provst Odsbjerg, arkitekt Ørnsholt og et par stykker til. Man så på kirkens økonomi og hvad tiendeejerne skulle sørge for var i orden inden overgangen. Det var bl.a. at våbenhuset skulle istandsættes. I kirkeprotokollen står: Våbenhusets sider og gavl nedtages og opmures i grundmur, der indsættes en ny dør og to nye vinduer, gulvet repareres og nye tagrender og nedløb opsættes.
I skrivelse af 16. januar 1942 fra ministeriet blev der "meddelt approbation" på de vilkår, kommissionen var kommet frem til, når såvel menighedsråd som tiendeejere havde tiltrådt dem. Det gjorde parterne, og hvad våbenhuset angik var konklusionen klar: Der skulle bygges et nyt.
Arkitekt Holck, Nakskov, tegnede det. Det havde et vandret liggende, højt anbragt vindue i hver side. Over indgangsdøren var en ret høj spids bue og øverst et kors i en fordybning. Ved kirkens aflevering 15. juli 1943 var det færdigt.

Men – tegningerne til bygningen havde ikke været godkendt! Året efter at kirken var blevet selvejende kom der en klage fra Nationalmuseet og den kgl. bygningsinspektør. Man fandt, at det nye våbenhus misprydede kirken, og forlangte forandringer foretaget. Efter at flere breve og tegninger var gået frem og tilbage, blev der foretaget nogle forandringer efter tegning af arkitekt Ørnsholt, Nakskov. Vinduerne blev ændret til to mindre i hver side, og blændingen over indgangsdøren kom til at fremtræde med en lav bue over døren, og korset blev fjernet. Denne ombygning blev udført i sommeren 1949. Udgift: 675 kr.

Birgitte Villadsen (Før og nu – artiklen i Kirkeblad for sognene i Rudbjerg efterår 2003)

Bibliotek


<- Forrige artikel
(En historie fra Arninge)

Næste artikel ->l
(Hvordan gik det så med menighedsrådsloven?)

Oversigt over artikler

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com