fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Bibliotek - Artikel

Valg til menighedsråd 

Menighedsrådsvalg 2018.

Da der ved fristens udløb - 2. oktober 2018 - for indlevering af lister til menighedsrådsvalget den 13. november ikke var indkommet yderligere lister end den liste, der fremkom på orienterings- og opstillingsmødet i Langø kirke den 6. september aflyses afstemningen.
Dette indebærer, at de kandidater, der meldte sig på orienterings- og opstillingsmødet, er valgt til det kommende menighedsråd for en to-årig periode . Det drejer sig om følgende:

Langø: Ole A. Munksgaard, Birgitte Enemark og Inger Jacobsen
Kappel: Kirsten Vaaben og Rigmor Hansen

Følgende er valgt som suppleanter:
Langø: Inge Rasmussen, Bodil Munksgaard og Ib Walbum
Kappel: Gina Heiden og Christian Jensen.

Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen
Kappel-Langø menighedsråd

 

Bibliotek


Næste artikel ->
(En historie fra Arninge)

Oversigt over artikler

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com