fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Kirkegårde

Vælg en kirkegård


Arninge
Kappel
Langø
Vestenskov

Takster for kirkegårdene i Kappel, Langø, Vestenskov og Arninge sogne
Gældende fra 1. december 2017 til 31. december 2018

Erhvervelse af gravsteder.
(Taksterne er anført for en fredningsperiode)

Medlemmer

Ikke medlemmer

Kistegravsted med 1 gravplads 30 år 2.155,00 14.364,00
Kistegravsted med 2 gravpladser

30 år

4.310,00

28.728,00

Kistegravsted pr. ekstra gravplads

30 år

2.155,00

14.364,00

Urnegravsted 

10 år

1.228,00

1.535,00

Fællesplæne el. park og natur - pr. kisteplads

30 år

2.155,00

14.364,00

Park og natur - urnegravsted 

10 år

1.228,00

1.535,00

Fællesplæne - 1 urneplads - (kan ikke fornyes)

10 år

614,00

767,00

Gravsteder i græs el. park og natur kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse.
En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted.
Barnegravsted (op til og med konfirmationsalderen 14 år) 0,00 0,00
Fornyelse el. forlængelse af gravsteder.
(Taksterne er anført som årstakster)
Medlemmer Ikke medlemmer
Kistegravsted med 1 gravplads 72,00 479,00
Kistegravsted med 2 gravpladser 144,00 958,00
Kistegravsted pr. ekstra gravplads 72,00 479,00
Urnegravsted  122,00 153,00
Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere 
åremål end 5 år.
Udfærdigelse og ændring af gravstedsbrev 60,00

60,00

Begravelse. Medlemmer Ikke medlemmer
Kistegrav 3.694,00

5.684,00

Kistegrav - tillæg - lørdage 00,00

00,00

Urnenedsættelse 383,00

590,00

Urnenedsættelse - tillæg - lørdage

00,00

00,00
Folkekirkens medlemmer modtager tilskud til erhvervelse, fornyelse og forlængelse af gravsteder, samt til begravelse.
Renholdelse af gravsteder - årstakst
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 710,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.066,00
Over 2 gravpladser + pr. gravplads

incl.moms

178,00
Urnegravsted 

incl.moms

533,00
Udvidet pleje og vedligeholdelse - årstakst
Kirkegården påtager sig pligten til udvidet pleje og vedligeholdelse af anlagt gravsted for en brugsperiode.
Arbejdet omfatter desuden fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, gødskning, opbinding, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 782,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.173,00
Kistegravsted m.over 2 gravpladser - pr. gravplads incl.moms 196,00
Urnegravsted - almindeligt  incl.moms 589,00
Fællesplæne 1 kisteplads incl.moms 589,00
Fællesplæne 1 urneplads incl.moms 293,00
Park og naturgravsted - 1 kisteplads incl.moms 589,00
Park og naturgravsted - 1 urneplads incl.moms 391,00
Skal aftalen omfatte yderligere forpligtelser - f.eks. granpyntning, udplantning af sommerblomster, kranse og blomster m.m. - beregnes taksten i henhold til dagspris.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.
Opgravning og flytning:
Urner incl.moms 1.065,00
Sløjfning af ikke udløbet gravsteder:
(Taksten er pr. resterende år inden udløb)
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 267,00
Urnegravsted incl.moms 178,00
Granpyntning:
Type 1 granpyntning 1 kisteplads incl.moms

780,00

Type 1 granpyntning 2 kistepladser incl.moms 1.036,00
Type 1 granpyntning pr. ekstra kisteplads incl.moms 207,00
Type 1 granpyntning kistegrav ved sten incl.moms 604,00
Type 1 granpyntning urnegravsted incl.moms 577,00
Type 2 granpyntning 1 kisteplads incl.moms 574,00
Type 2 granpyntning 2 kistepladser incl.moms 763,00
Type 2 granpyntning pr. ekstra kisteplads incl.moms 152,00
Type 2 granpyntning kistegrav ved sten incl.moms 479,00
Type 2 granpyntning urnegravsted incl.moms 459,00
Type 2 granpyntning urnegrav ved sten incl.moms 364,00
Type 3 granpyntning - xtra   incl.moms 729,00

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com