fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Kirkegårde - Langø

Langø kirkegård


KONTAKT:
Graver i Langø
Anne Petersen,  Bygaden  35,
4983 Dannemare, tlf. 2082 5972  

Kirkegårdstakster gældende for 2017-18 kan ses ved at klikke her 

Gravsteder på Langø Kirkegård

På Langø Kirkegård kan man vælge følgende gravstedsformer:
1. Traditionelt gravsted
2. Urnegravsted
3. Urne nedsat i græsplæne med flad sten over graven
4. Urne nedsat i fællesgrav uden markering

Traditionelt gravsted
Vælges jordfæstelse (jordbegravelse), nedsættes kisten i et traditionelt gravsted. Det kan udlægges med indtil 4 gravpladser.
Gravstedsejeren kan vælge selv at vedligeholde gravstedet eller træffe aftale med graveren om ren- og vedligeholdelse af gravstedet mod betaling en gang årligt efter en takst, der godkendes af provstiudvalget og reguleres årligt. De aktuelle takster kan ses her på siden eller oplyses af graveren.
Man kan også overdrage vedligeholdelsen af gravstedet til kirken for den samlede tid for hvilken brugsretten er erhvervet ved at oprette et såkaldt "legatgravsted". Man indbetaler så et engangsbeløb til stiftsøvrigheden. Henvendelse herom til kirkeværgen.
Beløbet til legatgravsteder, der oprettes inden boet er afsluttet, er fritaget for arveafgift. 
I kirkegårdens vedtægt findes nogle bestemmelser om gravstedernes indretning, som skal respekteres. F.eks. at hække omkring gravstederne plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning og ejes af kirken, og at stenbelægning på gravstederne udføres med alm. grålig perlesten.

Urnegravsted
Vælges bisættelse (brænding), kan urnen nedsættes i et urnegravsted, i græsplæne med sten over eller i fællesgrav ("ukendt").
Urnen kan også nedsættes i et traditionelt gravsted (se ovenfor). 
Der er udlagt urnegravsteder i et område umiddelbart syd for kirken og i et anlæg i kirkegårdens sydøstre del. Et urnegravsted er 1 x 1 m og er omkranset af buksbomhække. Der er plads til 2/4 urner i hvert gravsted.
Der gælder i øvrigt de samme regler som for traditionelle gravsteder.

Urne nedsat i græsplæne med flad sten over graven 
En del af anlægget i kirkegårdens sydøstre del er udlagt til nedsættelse af urner i græs med en sten over for at imødekomme et ønske om en enkel form for navngiven fællesgrav. Af hensyn til helheden samt vedligeholdelsen er der følgende bestemmelser for disse gravsteder: 
Stenen over graven skal være den af menighedsrådet valgte liggesten af granit på 40 x 60 cm. Graveren har et eksemplar til fremvisning. Bogstaverne skal indgraveres og opmales med sort. Metalbogstaver må ikke bruges af hensyn til græsplænens pasning. Stenens overflade skal være i niveau med græsplænen. 
Der kan anbringes en kirkegårdsvase ved stenen på kirkens regning, og der er mulighed for at købe yderligere en vase. 
Der må ikke lægges blomster, kranse og andre dekorationer på stenen eller på græsplænen – kun noget i vasen. 

Urne nedsat i fællesgrav uden særskilt markering (gravsten)
Plænen umiddelbart syd for kirken er udlagt til fællesgrav. 
Blomster kan anbringes i vaserne i fællesgravens blomsterplads – en rund brostensbelagt plads med en kompasrose i midten, som leder tankerne hen på, at Langø kirke ligger ved vandet, og som i øvrigt symboliserer, at det budskab, kirken har til mennesker i både glæde og sorg, giver retning i livet.

Når urner nedsættes i græsplæne og fællesgrav, skal der altid betales for vedligeholdelse.

Fredningsperioden for kistegravsteder er 30 år, for urnegravsteder 10 år. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. 
Fornyelse efter fredningstidens udløb kan ikke ske for kortere åremål end 10 år. 
For en ordens skyld skal det bemærkes, at betalingsordningerne for ikke-medlemmer af folkekirken er anderledes end for folkekirkemedlemmer.


 

Andre kirkegårde


  Arninge
  Kappel
  Langø
  Vestenskov

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via rabi@os.dk