fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Kirker - Arninge

Arninge kirke


Arninge kirke var oprindelig herredskirke i det, der dengang hed Arninge herred. Den regnes derfor for en af de ældste på egnen, bygget af teglsten i 1200-tallet.
Kirken var i katolsk tid indviet til Jomfru Maria, og altertavlen var da også oprindelig et Mariabillede. Da den nuværende altertavle blev sat op i 1644, blev Mariatavlen flyttet over på korvæggen, hvor den hang, til den blev fjernet.

Den nuværende altertavle er i bruskbarok og skåret af Henrik Werner, som også er mester for altertavlen i Maribo Domkirke.


 


Døbefonten i træ menes at stamme fra Henrik Werners værksted. Dåbsfadet er fra omkr. 1575 og er et sydtysk arbjede med en bebudelsesscene og to rækker springende hjorte.Krucifikset på korvæggen blev fundet på loftet under den sidste store restaurering i 1937. Det stammer fra omkring 1300, dog er korstræet af nyere dato. Omkring issen ses spor af den forsvundne tornekrone.

Artikel om Kristus på korset


Inventar i øvrigt:
Prædikestolen er i høj-renæssance fra omkring 1605, typen kendes fra mange kirker i stiftet.
Pengeblokken ved indgangen er jernbunden eg fra 1700-tallet. På den lille pengebøsse står der: "Gjører vel imod de arme, så skal Gud sig over jer forbarme. De fattiges bøsse udi Arninge sogn 1709".
Præstetavlen fra 1872 rummer navnene på alle præster efter reformationen. Den første, Ole Grubbe, var en ven af Martin Luther.


Ved Arninge kirke står et af de for egnen karakteristiske tømrede klokkehuse.
Klokkehuset eller klokkestabelen stammer fra middelalderen. Det er en stolpekonstruktion af kraftigt egetømmer, som udvendigt er beklædt med brædder.
Den nederste del er nu indrettet til kapel. De to klokker - den ene er fra 1645, støbt af Michel Westfael, Rostock, den anden er fra 1728, støbt af Laurentius Strahlborn, Lybæk - er automatiserede.


Andre kirker


Arninge
Kappel
Langø
Vestenskov


Klik på billederne for større versioner

Kort over Arninge sogn

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster kan sendes via rabi@os.dk