fyld fyld

Kappel - Langø Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Kirker

Vælg en kirke


Arninge
Kappel
Langø
Vestenskov

Pastoratet


Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge Pastorat
Lolland Kommune

Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge Pastorat blev oprettet 1. august 2007.

Historisk er der to gamle sogne: Vestenskov og Arninge med hver sin gamle middelalderkirke.

Kappel kirke blev opført i 1464 som "kapel" (Kappel!) til Vestenskov kirke. Kappel sogn blev udskilt fra Vestenskov sogn et sted mellem 1661 og 1682, men fik først i 1882 egen præst.
I 1901 blev Langø kapel (senere Langø kirke) indviet. Langø kirkedistrikt forblev en del af Kappel sogn, men med eget menighedsråd.
I 1969 skete der en strukturændring, hvor Arninge sogn blev lagt sammen med Tillitze sogn til et pastorat bestående af Arninge og Tillitze sogne. Tillitze sogn havde fra 1691 hørt sammen med Dannemare sogn. 

Ved kgl. resolution af 22. november 1990 blev storpastoratet Kappel-Vestenskov-Arninge-Tillitze pastorat oprettet ved en sammenlægning af Kappel pastorat (med Langø kirkedistrikt), Vestenskov pastorat og Arninge-Tillitze pastorat.
Disse tre pastorater: Kappel, Vestenkov og Arninge-Tillitze med fem kirker, fem menighedsråd, fire sogne og to præster hørte så sammen indtil 2007, hvor der igen skete en strukturændring. 
Tillitze sogn kom nu til at høre sammen med Dannemare i 4-sogns-pastoratet Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze, mens Arninge sogn sammen med Kappel, Langø og Vestenskov blev oprettet som et andet nyt 4-sogns-pastorat.


|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster kan sendes via rabi@os.dk