fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Menighedsråd - Kappel-Langø

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referater
Onsdag, den 21. februar 2018 kl. 18.30
Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19.00 - fælles med Vestenskov menighedsråd
Onsdag, den 25. april 2018 kl. 18.30
Onsdag, den 15. august 2018 kl. 18.30
Onsdag, den 10. oktober 2018 kl. 18.30
Alle møder afholdes i konfirmandstuen i Kappel præstegård hvis ikke andet er nævnt.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men der kan være punkter der skal diskuteres for lukkede døre.

REFERATER:
Dagsordener og referater 2017:
MR-møde d. 18.01.2017
Dagsorden og referat fælles MR-møde d. 28.02.2017 
    Bilag 1- 28.02.2017
    Bilag 2 - 28.02.2017
Dagsorden og referat MR-møde d. 14.03.2017
Dagsorden og referat MR-møde d. 31.05.2017
Dagsorden og referat fælles MR-møde d. 22.08.2017
Dagsorden og referat MR-møde d. 20.09.2017
Dagsorden og referat MR-møde d. 08.11.2017

Dagsordener og referater 2016:
MR-møde d. 17.08.2016
Dagsorden fælles MR-møde d. 20.09.2016
Referat fælles MR-møde d. 20.09.2016
Dagsorden og referat MR-møde d. 13.10.2016
Dagsorden og referat konstituerende MR-møde d. 24.11.2016

Kappel-Langø menighedsråd


Formand, sekretær og kontaktperson                                               
Ole A. Munksgaard
Mågevej 8, Langø
4900 Nakskov
tlf. 5494 8143 eller 4041 5472
Mail: olearpe@outlook.dk 

 

Næstformand
René Liljedahl
Sjunkebyvej 44
4900 Nakskov
tlf. 2077 9506
Mail: reneoganja@gmail.com 

 

Kirkeværge - Langø og webmaster

Ib Walbum
Tranevej 15
4900 Nakskov
tlf. 2422 4999
Mail: walbum15@gmail.com  

Kasserer og underskriftsberettiget 
Inge Lise Palm
Rosmarksvej 2
4900 Nakskov 
tlf. 5494 8452 eller 2992 3014
Mail: ruhoffpalm@mail.dk

Kirkeværge - Kappel
Rigmor Hansen
Sjunkebyvej 25
4900 Nakskov
tlf. 5494 8417 eller 2091 8417
Mail: rigmor.hansen@mail.dk 

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Tom Blak Nielsen
Bregnevej 5
4900 Nakskov
tlf. 6072 3307
Mail: badmintom@hotmail.com

Suppleanter - Langø
Anne Birgitte Enemark
Mågevej 11, Langø
4900 Nakskov
tlf. 2336 5024
Mail: bbenemark@hotmail.com

Karina Grænge
Klirevej 5, Langø
4900 Nakskov
Tlf. 3066 1064
Mail: karina.graenge@gmail.com 

Suppleanter - Kappel
Christian Jensen
Kappelvej 19
4900 Nakskov
Tlf. 5493 8023
Mail: c_jensen@post9.tele.dk

Kirsten Vaaben
Havsnæsvej 12
4900 Nakskov
tlf. 5494 8033 eller 2345 3398
Mail: kallehavegaard@mail.dk

Gina Moeskjær Heiden
Bjælkehovedvej 64
4913 Horslunde
Tlf. 2830 5517
Mail: gina.m.heiden@gmail.com

 

Årsberetning 2016
 
Endnu et år er gået, og ved et tilbageblik kan det konstateres at Kappel-Langø menighedsråd i 2016 har haft en lidt omtumlet tid. 
Sognepræst Janne Svensson har haft en langtidssygemelding som har gjort at arbejdet i menighedsrådet ikke har fungeret optimalt. 
Menighedsrådets formand valgte i juli at søge orlov, og arbejdet i menighedsrådet har fra september og frem til valget i november drejet sig om menighedsrådsvalget.

Der er dog sket lidt i pastoratet: Kappel præstegårds konfirmandstue er blevet renoveret og står nu med nye friske farver og er klar til at modtage forhåbentligt mange nye 
spændende tiltag i fremtiden. 
Præstegårdens gårdsplads står fin og nyplantet og den nye carport er blevet opført.
På den anden side af præstegården har Kappel Stubmølle fået genopført Hellig Trefoldigheds Kilden, hvor taget over kilden er blevet belagt med spåner, som blev tilovers da Kappel kirke i sin tid fik lavet nyt tag til Kirkespiret, dejligt at der er fundet
anvendelse for disse spåner.

Den 31. maj havde hele pastoratet indbudt til senior udflugt. Vi kørte først lidt rundt på Midtlolland for at ende i Lysemose Cafeen, hvor vi fik dejlig kaffe og kage, herefter gik turen til Dodekalitterne ved Kragenæs, hvor der var stor aktivitet, da Dronningen skulle komme den efterfølgende dag. Jeg syntes vi havde en rigtig dejlig dag, og dejligt at så mange bakkede op om turen.

Den 4. september, Nakskov Fjorddage, havde Biskop Steen Skovsgård lovet at komme og holde gudstjeneste i teltet ved Langø Havn, trods en del regn var der stor tilslutning og teltet var godt fyldt op.

Når dette kirkeblad udkommer, er et nyt menighedsråd blevet valgt og det gamle menighedsråd har takket af. 
I Kappel-Langø menighedsråd er der for en ny 2-årig periode valgt 2 nye
medlemmer ind. Der skal bydes velkommen til Rene Liljedahl som er
valgt i Kappel og til Ole Munksgaard som er valgt på Langø. 
På Langø udtræder Inger Pohl, som har været inde i en kort periode, da Pernille Jensen
fik orlov fra menighedsrådet i juli måned, og i Kappel udtræder jeg selv.

Jeg vil ønske rigtig god arbejdslyst til det nye Kappel-Langø menighedsråd.

Lisbeth Stentebjerg
Afgået formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andre menighedsråd


  Kappel-Langø
 Vestenskov-Arninge

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com