fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Menighedsråd - Vestenskov-Arninge

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referater

Tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård
Tirsdag, den 20. august 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård
Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård - fælles med Kappel-Langø menighedsråd

Dagsordener og referater 2018 og 2019
MR-møde d. 20.02.2018
Fælles MR-møde d. 06.03.2018
MR-møde d. 22.05.2018
Fælles MR-møde d. 21.08.2018
MR-møde d. 28.08.2018
MR-møde d. 13.11.2018

MR-møde d. 19.02.2019
Fælles MR-møde d. 28.02.2019

Vestenskov-Arninge menighedsråd


Formand 
Klaus R. Heun, 
Tryghusvej 7,
4900 Nakskov 
tlf. 5495 0091 eller 2178 7989
Mail: vestenskov.sogn@km.dk 

Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig

Arne Larsen,
Svanekærvej 5
4900 Nakskov
tlf. 5494 8011 eller 3032 4023
Mail:
smalbyvej3@live.dk 

Sekretær
Lisbeth Jensen,
Ørstedsvej 4, 02
4900 Nakskov 
tlf. 2482 9497 
Mail: 7628@sogn.dk

Kasserer samt kirkeværge i Arninge
Bøje Andersen
Rudbjergvej 65
4900 Nakskov
tlf. 5494 8410 eller 6134 9793
Mail:
bojepaaske@gmail.com

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Hans Erik Thorsen, 
Tinghusvej 2
4900 Nakskov 
tlf. 5492 3781eller 2341 9281
Mail:
hethorsen@mail.dk   

Kirkeværge, Vestenskov
Karl Hansen,
Hvidstensmarken 2,
4900 Nakskov
tlf. 5496 6100 eller 2178 7910
Mail:
karlphansen@live.dk 

Suppleanter
----

 

ÅRSBERETNING 2018

Årsberetning 2018 for Vestenskov-Arninge

Vestenskov-Arninge Menighedsråd håber, at alle ”Sognebørn” er kommet godt ind i det nye år –
Murbier-problemet er næsten kommet under kontrol og arkitekten/EBS regner med, at afslutte dette omfattende arbejde i år.

Vores gamle orgel fra 1904 tallet, bygget i Riga, bliver nu skilt totalt af. Mange træpiper er stærk angrebet af træorme og skal erstattes med nye. Støv, kalk og andet snavs drysser fra kirkes loft ned i piperne, så nu skal den ”ældre dame” gennemgå en håndfast forårsrengøring, hvorefter hun igen, inspireret af vore organist Søren, vil kunne frembringe smukke og brillante klare toner, til alles glæde.

Vedrørende menighedsrådsvalget i november 2018 og som vi har annonceret, er alt blevet ved det gamle.

Vi har søgt, Lolland Kommune, om byggetilladelse til et nyt affaldsdepot, ved Vestenskov kirke. Det gamle depot på vestsiden af kirkegården, var brast sammen og skal erstattes med et nyt, som bliver placeret ved parkeringspladsens østside, bag den høje bøgehæk. Placeringen her fremmer arbejdsgangen, for vort personale. Arbejdet er så småt begyndt og om et par måneder skulle depotet være klar til ibrugtagning.

Præstetavle – den gik ikke – desværre! Selve tavlerne koster kun ”lommeuld”, sammenlignet med prisen for de mange navne, der skal skrives på. Under menighedsrådsmødet, kom jeg lynhurtig i mindretal – men jeg har endnu ikke givet op – Vestenskov kirke skal have sin præstetavle – men ikke til enhver pris.

4.maj Mindegudstjeneste i Arninge kirke var igen et stort tilløbsstykke, med over 100 besøgende, flyverhjemmeværnet var repræsenteret, med fanebærere. Traditionen tror, mødtes vi senere hos Dalvang til kaffe og kager, og lyttede til radiotransmission fra London, den 4.maj 1945, med budskabet om, at krigen for Danmark var afsluttet. Dette arrangement blev afholdt i fællesskab med Kappel- og Gloslunde Pastorater. Vore præster, Janne Svensson og Henrik Gade, celebrerede Gudstjenesten.

Høstgudstjeneste i Gloslunde – et fællesarrangement mellem Gloslunde og Kappel Pastorater - har igen trukket mange kirkegængere. Efter Gudstjenesten nød mange det fine vejr, boder og naturligvis de velsmagende og frisk stegte kyllinger og et glas kold øl, lækre kager og varm kaffe.

Jeg har modtaget et par henvendelser om, hvornår vi afholdt møder og her er svaret: Menighedsrådsmøder afholdes den 3. tirsdag i februar, maj, august og november kl.19:00, i Sognegården, Læsøvej, Vestenskov, med forbehold for ændringer, som annonceres i dagspressen. Alle er velkommen.

Vi har desværre ikke modtaget nogle indkommende forslag fra vore Menigheder om, hvordan I kunne tænke jer, arrangementer om hvordan hverdagen og weekenden kunne fornys, ændres og her vil jeg også gerne henvise til den bl.a. godt besøgte Gudstjeneste, i den frie natur, ved Albuen, søndag den 22. juli 2018 – som også var besøgt af rigtig mange turister. Gudstjenesten slutte med kaffe og hjemmebag.

Vestenskov-Arninge Menighedsråd og ansatte, ønsker alle Jer et lykkelig og velsignet 2019.

Klaus Heun

Andre menighedsråd


  Vestenskov-Arninge
  Kappel-Langø

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com