fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Menighedsråd - Vestenskov-Arninge

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referater

Tirsdag, den 26. februar 2019 kl. 19.00 i Kappel præstegård. Fælles med Kappel-Langø menighedsråd
Tirsdag, den 19. februar 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård

Dagsordener og referater 2017 og 2018:
MR-møde d. 21.11.2017

MR-møde d. 20.02.2018
Fælles MR-møde d. 06.03.2018
MR-møde d. 22.05.2018
Fælles MR-møde d. 21.08.2018
MR-møde d. 28.08.2018
MR-møde d. 13.11.2018

Vestenskov-Arninge menighedsråd


Formand 
Klaus R. Heun, 
Tryghusvej 7,
4900 Nakskov 
tlf. 5495 0091 eller 2178 7989
Mail: vestenskov.sogn@km.dk 

Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig

Arne Larsen,
Svanekærvej 5
4900 Nakskov
tlf. 5494 8011 eller 3032 4023
Mail:
smalbyvej3@live.dk 

Sekretær
Lisbeth Jensen,
Ørstedsvej 4, 02
4900 Nakskov 
tlf. 2482 9497 
Mail: 7628@sogn.dk

Kasserer samt kirkeværge i Arninge
Bøje Andersen
Rudbjergvej 65
4900 Nakskov
tlf. 5494 8410 eller 6134 9793
Mail:
bojepaaske@gmail.com

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Hans Erik Thorsen, 
Tinghusvej 2
4900 Nakskov 
tlf. 5492 3781eller 2341 9281
Mail:
hethorsen@mail.dk   

Kirkeværge, Vestenskov
Karl Hansen,
Hvidstensmarken 2,
4900 Nakskov
tlf. 5496 6100 eller 2178 7910
Mail:
karlphansen@live.dk 

Suppleanter
----

 

ÅRSBERETNING 2017

Kære menigheder - Godt Nyt År 2018 -

Vores kamp mod murbierangreb på Vestenskov kirke fortsætter ufortrødent, skadens omfang kan endnu ikke vurderes, men vore håndværkere arbejder sig ihærdigt gennem kirkens murværk. Lige for tiden er der ingen aktivitet, på grund af det kolde vintervejr.

Det blev kun til et kort visit af organist Henrik Skouenborg. Han er rejst til andre himmelstrøg, til en længere arbejdstid, end vi kunne tilbyde ham.

Ole Munksgård, formand for Kappel-Langø MR, blev gennem sit netværk opmærksom på Søren Johansen fra Maribo, en ung talentfuld gymnasieelev med speciale i tysk orgelmusik og efter kort udpluk af sit repertoire af, bl.a. Bach, var vi ikke i tvivl og Søren blev fast ansat i vort pastorat. 

Mange kirkegængere  har allerede kunnet nyde hans talentfulde orgelspil – især, når han har bænket sig ved det gamle orgel i Vestenskov. Det blev ikke til mange kirkekoncerter i 2017, men det er vores håb, at det vil lykkes i år, specielt når vi nu har Søren.

Kirkesanger Jane Hansen har vi sagt farvel til efter næsten 30 års  trofast virke i Arninge og Langø kirker med en passende afskedsreception

Og når jeg er ved det at skrive om afsked, så er vores  tidligere biskop, Steen Skovsgaard, rejst tilbage til Aarhus egnen. Vestenskov-Arninge Menighedsråd takker for et god samarbejde, gennem årene og vi er sikker på, at Steen har fået den nødvendige inspiration her på landet, til at skrive, det han brænder mest for.

Marianne Gaarde, vores nye biskop over Lolland- Faster Stift, er for længst flyttet ind på bispegården. Herfra skal lyde et varmt og hjerteligt velkommen, og vi glæder os til at hilse biskoppen officielt velkommen her i vores sogn.

Vi havde jo mange gode ideer, syntes vi, hvormed vi ville bidrage med nogle friske og hyggelige event i jeres hverdag! det lykkedes ikke helt, men vi arbejder ihærdigt med diverse projekter og ser frem til, at I støtter op om programmerne, når vi barsler med diverse tiltag.

4.maj Mindegudstjenesten i Arninge, fyldte sidste år igen kirken og vi arbejder for at denne højtidelighed fremover kan løbe af stablen.  

Handicapvenligt graverhus i Arninge, blev indviet på behørig vis med Gudstjeneste, efterfølgende, tale, pølser, øl og vand – ”herligheden”  er åben i dagtimer, når vores personale er til stede.

Vi vil ikke glemme vores ny borger i Arninge, Ola Steen – hans projekt udvikler sig  fantastisk – endnu er det for tidlig, at få svar på spørgsmålet, hvad det hele vil ende med? - måske får vi  senere på året vores nysgerrighed stillet.

 Martin Luther jubilæet blev, på behørig vis, fejret med et fælles koncert i Tillitse kirke.

Vestenskov kirkes præstetavle – ligger endnu ikke på  bedding – det skyldes, at snedkeren er travlt optaget, men han har lovet, at tavlen nok skal komme i løbet af året.  Vi væbner os med tålmodighed.

Vore faste arrangementer gennemføres uændret og publiceres her i bladet og i dagspressen.

Alle os fra Arninge-Vestenskov MR og ansatte, ønsker alle i vores sogn et lykkebringende 2018.
Klaus Heun

 

Andre menighedsråd


  Vestenskov-Arninge
  Kappel-Langø

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com