fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside  - Begravelse/bisættelse

Begravelse/bisættelse


Dødsfald skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet til præsten. I de fleste tilfælde sker det ved, at de pårørende henvender sig til en bedemand, som hjælper med at udfylde en dødsanmeldelse, afleverer den og i øvrigt sørger for de praktiske ting omkring bisættelsen/begravelsen.

Sammen med dødsanmeldelsen skal dødsattesten fra lægen samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest afleveres. Dødsanmeldelsen oplyser afdødes personlige data, om afdøde skal jordfæstes (begraves) eller brændes (bisættes), og om der skal medvirke en præst. Den skal underskrives af den nærmeste pårørende, som derved bekræfter, at anmodningen om begravelse/brænding er i overensstemmelse med afdødes ønsker. De øvrige aftaler om kiste, pynt, gravsted mv. angår ikke denne anmeldelse.

Man aftaler enten selv med præsten, eller lader bedemanden gøre det, kirke, dato og klokkeslæt for begravelsen/bisættelsen. Præsten vil desuden gerne tale med de efterladte om, hvad der skal siges i kirken og hvilke salmer, der ønskes sunget. Dette sker ofte ved et besøg i hjemmet.

Gravsted aftales med graveren eller kirkeværgen. Vedr. takster - se kirkegårde.

 


 

Andre ritualer


Fødsel
Dåb/navngivelse
Konfirmation
Vielse
Begravelse/bisættelse

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster kan sendes via rabi@os.dk