fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside  - Vielse

Vielse

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.
En sådan formular findes på www.borger.dk 

Klik her for at komme til formularen.

Kirke, dato og klokkeslæt aftales med den af præsterne, som man ønsker skal foretage vielsen.
Man aftaler også, hvornår man skal tale med præsten om brylluppet. Ved denne samtale gennemgås bryllupsritualet, man vælger salmer sammen med præsten, og man aftaler forskellige praktiske ting. Man skal medbringe sine dåbsattester og den prøvelsesattest, som man kan få i sin kommune eller via ovenstående link.
Efter vielsen får brudeparret udleveret en vielsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Vedrørende pyntning af kirken gælder nedenstående:

1) Man ønsker ingen pyntning: Kirken sørger for blomster på alteret. Dette er gratis.

2) Man ønsker at lade kirken pynte: Der betales for de blomster, man vælger, samt timeløn for den tid, der bruges til pyntningen.

3) Man ønsker selv at pynte: Der betales et beløb, som svarer til én times løn. Beløbet dækker den tid, der medgår til at lukke op og vise til rette samt oprydning bagefter.

 

Andre ritualer


Fødsel
Dåb/navngivelse
Konfirmation
Vielse
Begravelse/bisættelse

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster kan sendes via rabi@os.dk