Menu Luk

Kappel • Langø • Vestenskov • Arninge Pastorat

21. juni: (link) Friluftsgudstjeneste Dansk Mølledag

19. juli: (link) Årets strandgudstjeneste v. Rampen, Albuen Strand, 4900 Nakskov

11. august: (link) Have-Andagt  i Peter Hansens Have i Vesternæs

*****

 

Sognepræst Henrik Gade Jensen

træffes pr. telefon og mail - tøv ikke med at tage kontakt!

*****

Se Gudstjenester fra vore kirker under "Gudstjenester"

*****

Præstevikar frem til den 31.07.2020:

Beth Marie Larsen Hagemann 

Kan kontaktes pr. e-mail på bmla@km.dk eller på tel. 20 63 12 40

*****

Ny dato for orienteringsmødet vedrørende menighedsrådsvalget i 2020 i Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge.

I kirkebladet for foråret 2020 meddeles det, at der afholdes orienteringsmøde den 12. maj 2020 i Vestenskov Sognegård.

På grund af Corona-epidemien er mødet udsat til den 9. juni kl. 19.00 i Vestenskov Sognegård.
De to menighedsråd afholder mødet i fællesskab, da de i forbindelse med det kommende valg vil blive slået sammen til et menighedsråd: Kappel-Vestenskov menighedsråd.
På mødet vil der bl.a. orienteret om kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Klaus Heun, formand Vestenskov-Arninge
Ole Arpe Munksgaard, formand Kappel-Langø

Ny dato for menighedsrådsmøde i Kappel-Langø.

Da det planlagte menighedsrådsmøde i Kappel-Langø den 19. marts måtte aflyses på grund af Corona-epidemien, er det planlagte møde den 3. juni fremrykket til den 19. maj kl. 17.30. Mødet afholdes i Langø kirke.

Ole Arpe Munksgaard, formand Kappel-Langø

*****

Kirkebil (pt ikke en mulighed)

Husk at man altid kan tage kirkebilen til kirkelige arrangementer.
Alle i sognene kan hjælpes til gudstjeneste.
Dette gælder i begge pastorater.

Ring til tel. 54 95 11 11 dagen før, og senest kl. 16, og bestil kirkebilen.

Ovenstående gælder også hvis man har rollator, og skal hjælpes ind og ud med den.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------