Menu Luk

Kirkerne

Historisk set var der oprindeligt 2 sogne

Kappel Kirke 2019

Kappel kirke blev opført i 1464 som “kapel”(Kappel!) til Vestenskov Kirke.

I 1901 blev Langø kapel (senere Langø kirke) indviet. Langø kirkedistrikt forblev en del af Kappel sogn, men med eget menighedsråd.

I 1969 skete der en strukturændring, hvor Arninge sogn blev lagt sammen med Tillitze sogn, til et pastorat bestående af Arninge og Tillitze sogne.

Tillitze sogn havde fra 1691 hørt sammen med Dannemare sogn.

Langø Kirke 2019

Ved Kgl. Resolution af 22. november 1990 blev storpastoratet Kappel-Vestenskov-Arninge-Tillitze pastorat oprettet, ved en sammenlægning af Kappel pastorat (med Langø kirkedistrikt),Vestenskov pastorat og Arninge-Tillitze pastorat. Disse tre pastorater: Kappel, Vestenkov og Arninge-Tillitze med fem kirker, fem menighedsråd, fire sogne og to præster hørte så sammen indtil 2007, hvor der igen skete en strukturændring.

Arninge Kirke 2019

Vestenskov Kirke 2019

 

Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge Pastorat blev oprettet 1. august 2007.

Tillitze sogn kom nu til at høre sammen med Dannemare i 4-sogns-pastoratet Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze, mens Arninge sogn sammen med Kappel, Langø og Vestenskov, blev oprettet som et andet nyt 4-sogns-pastorat.

Fra Kappel Kirke 2019