Menu Luk

Menighedsrådene

Fællesmøde for Kappel, Langø, Vestenskov, Arninge sognes menighedsråd

Se referat her: Referat

*****

Menighedsråd: Kappel-Langø

 

Dagsorden og ref. af MR-møde 19.05.2020. Link: Dagsorden og ref.

*****

Årsberetning 2019. Link: Kappel-Langø

 

*****

Link til:

Konstituerende møde af 2019 12.11.

*****

Link til:

MR-dagsorden og referat af 2019. 12.11.

*****

Link til:

28.10.2019 Beslutningsreferat Kappel-Langø

*****

Link til:

Dagsorden og referat MR 25-09.19

*****

 

Kappel-Langø menighedsråd     

Fra Kappel Kirke 2019

Formand, sekretær og kontaktperson

Ole A. Munksgaard. Mågevej8, Langø. 4900Nakskov
Tel. 54948143 eller 40415472
Mail: olearpe@outlook.dk

Næstformand
Kirsten Vaaben. Havsnæsvej 12. 4900 Nakskov
Tel.. 5494 8033 eller 5194 8033
Mail: kallehavegaard@mail.dk

Kirkeværge - Langø
Birgitte Enemark. Mågevej 11, Langø. 4900 Nakskov
Tel. 2336 5024
Mail: bbenemark@hotmail.com

Kasserer og underskriftsberettiget
Inge Irene Rasmussen. Fjordvej 10, Langø. 4900 Nakskov
Tel.: 2148 2986
Mail: 2792fisker@mail.dk

Kirkeværge - Kappel
Rigmor Hansen. Sjunkebyvej 25. 4900 Nakskov
Tel.: 5494 8417 eller 2091 8417
Mail: rigmor.hansen@mail.dk

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Tom Blak Nielsen. Bregnevej 5. 4900 Nakskov
Tel.: 6072 3307
Mail: badmintom@hotmail.com

Suppleanter - Langø
Bodil Munksgaard. Mågevej 8, Langø. 4900 Nakskov
Tel.: 5494 8143
Mail: bodilmu@pc.dk

Ib Walbum
Tranevej 15, Langø. 4900 Nakskov
Tel. 2422 4999
Mail: walbum15@gmail.com

Suppleanter - Kappel
Christian Jensen. Kappelvej 19. 4900 Nakskov
Tel. 5493 8023
Mail: c_jensen@post9.tele.dk

Gina Moeskjær Heiden. Bjælkehovedvej 64. 4913 Horslunde
Tel. 2830 5517
Mail: gina.m.heiden@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menighedsråd: Vestenskov-Arninge

 

Årsberetning 2019. Link: Vestenskov-Arninge

*****

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referater

Tirsdag den 25. aug. 2020 kl. 19.00 i Vestenskov Sognegård

*****

Link:

Vestenskov-Arninge Menighedsråds ordinære møde 26.11.2019

*****

Link:

Referat EX.GEN. 13.10.2019

Extraordinært Menighedsrådsmøde søndag d. 13. oktober

*****

Vestenskov-Arninge menighedsråd

Formand   Klaus R. Heun. Tryghusvej 7. 4900 Nakskov
Tel. 5495 0091 eller 2178 7989
Mail: vestenskov.sogn@km.d

Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig
Arne Larsen.Svanekærvej 5. 4900 Nakskov
Tel. 5494 8011 eller 3032 4023
Mail: smalbyvej3@live.dk

Sekretær
?

Kasserer samt kirkeværge i Arninge
Bøje Andersen. Rudbjergvej 65. 4900 Nakskov
Tel. 5494 8410 eller 6134 9793
Mail: bojepaaske@gmail.com

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Hans Erik Thorsen. Tinghusvej 2. 4900 Nakskov
Tel. 5492 3781eller 2341 9281
Mail: hethorsen@mail.dk

Kirkeværge, Vestenskov
Karl Hansen. Hvidstensmarken 2. 4900 Nakskov
Tel. 5496 6100 eller 2178 7910
Mail: karlphansen@live.dk